Konferencje

Uczestnictwo w konferencjach

2023

2022

 1. Rolnictwo i jego otoczenie w czasie pandemii COVID-19. 16 grudnia 2022 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, IEiF SGGW w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem: „Determinanty rentowności kapitału własnego w biogazowniach rolniczych w Polsce”. Sesja 3. Otoczenie rolnictwa i agrobiznesy w czasie pandemii.

2021

2020

2019

2018

 1. Rynki czynników wytwórczych w sektorze agrobiznesu. ID
  6 grudnia 2018 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej.
  Wystąpienie z referatem: Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania środków na modernizację gospodarstw rolnych w Polsce. sesja 5: Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze – teraźniejszość i przyszłość.
  Przewodniczenie sesji 5. Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze – teraźniejszość i przyszłość.
 2. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa p.t. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.ID
  11 października 2018 r., Kociszew, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
  Wystąpienie w sesji plenarnej z referatem „Handel rolny w realizacji celu „Zero głodu””.
 3. Information and Promotion in Development of Enterpreneurship. 17.09.2018 r. Lviv, Organizator: National University Lviv Politechnic i SGGW w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem: „Agribusiness Sector in Poland and Ukraine”.
 4. XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. ID
  11-13 września 2018 r., Warszawa, organizatorzy: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu i Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem w sekcji 6. „Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki”, pt. „Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania zbóż jarych w doświadczeniach odmianowych w Polsce”.
  Przewodniczący sekcji 6.
 5. The 19th International Scientific Conference – Quantitative Methods in Economics QME 2018. ID
  18-19 czerwca 2018 r., Warszawa, organizator: WZIiM SGGW w Warszawie.
 6. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. ID
  14-15 czerwca 2018 r., Warszawa-Rogów, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
  Wystąpienie z referatem: „Znaczenie agrobiznesu w polskiej i ukraińskiej gospodarce”.
  Przewodniczący sesji G1.
 7. Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich. ID
  7-8 czerwca 2018 r., organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem: „Czynniki wzrostu produkcji rolniczej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich”.
  Przewodniczący sesji plenarnej I.
 8. International Scientific and Practical Conference „The third millennium sustainable development goals: challenges for Life Sciences Universities”.
  23-25 maja 2018 r., organizator: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Wystąpienie.
 9. VIII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt. Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw ID
  17-18 maja 2018 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych w Warszawie i Koło Naukowe Logistyki.
  Bez wystąpienia.
 10. 19th International Scientific Conference – Economic Science for Rural Development. ID
  9-11 maja 2018 r., Jelgava, Łotwa, organizator: Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture,
  Wystąpienie z referatem pt. „The Role of Productivity Growth in Agricultural Production Development in Central and Eastern Europe Countries After 1991, (sesja plenarna III).
 11. to be continued…

2017

 1. Miejsce wolnego rynku w gospodarce rolno-żywnościowej.x
  7 grudnia 2017 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej.
  Wystąpienie z referatem: Znaczenie postępu technicznego we wzroście produkcji w rolnictwie, sesja 3: Rynki czynników produkcji w gospodarce żywnościowej.
 2. The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges.x
  23-24th November, 2017, Kowno, Organizator: Aleksandras Stulingskis University, Lithuana
  Wystąpienie z referatem pt. „Development of biofuels production from agricultural raw materials”, Sekcja 1: Biosystems Engineering and Enironment Integrity.
 3. 3rd International Scientific Conference – Trends in Regional Development in the EU Countries 2017. ID
  27 października 2017 r., Warszawa-Jelgava, organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie i Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture.
  Bez referatu.
 4. III konferencja Naukowa – Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. ID
  19 października 2017 r., Warszawa-Kociszew, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. „Zmiany produkcji biopaliw z surowców rolniczych na świecie”, (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi).
 5. IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności.
  12 listopada 2017 r., Warszawa, organizatorzy: IFS – SGGW – CSCMP – BPJ
  Bez wystąpienia.
 6. 54th SIDEA Conference, XXV SIEA Conference – First Joint Conference – Cooperative strategies and value creation in sustanaible food supply chain. id
  13-16 September 2017, Bisceglie-Trani, IT, organizatorzy: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria), SIEA (Societa Italiana di Economia Agro-Alimentare), Universita Di Fogia.
  Wystąpienie z referatem w sesji „Circular Economy” pt. „Competition for land between food and energy production”.
 7. XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
  5-7 września 2017 r., Bydgoszcz, organizatorzy: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  Wystąpienie z referatem w sekcji 1 „Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich”, pt. „Postęp odmianowy w zakresie plonowania dla wybranych gatunków zbóż”.
 8. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  8-9 czerwca 2017 r., Warszawa-Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
 9. 3rd International Conference on Marketing Management.
  5-6 czerwca 2017 r., Warszawa, organizator: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
 10. Media o wsi. Media na wsi.
  2 czerwca 2017 r., Warszawa, Organizator: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, WNE SGGW w Warszawie – Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta – Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.
  Przewodniczenie sesji plenarnej.
 11. Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej.
  24-26 maja 2017 r., Kraków-Wisła, organizator: Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  Bez wystąpienia.
 12. Warszawskie Dni Logistyki.
  18-19 maja 2017 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych w Warszawie i Koło Naukowe Logistyki.
  Bez wystąpienia.
 13. 18th Annual International Scientific Conference – Economic Science for Rural Development.x
  26-27 kwietnia 2017 r., Jelgava, Łotwa, organizator: Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture,
  Wystąpienie z referatem pt. „Food and Bioenergy – Evidence from Poland, (sesja plenarna III).
 14. Problemy rozwoju turystyki w Polsce i na Litwie.
  19-21 kwietnia 2017 r., Biała Waka, Litwa; organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie – Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace.
  Bez wystąpienia.
 15. Różnorodność biologiczna w rolnictwie.
  6-7 kwietnia 2017 r., Ustka, organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk – Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią (Norwegian Institute of Bioeconomy Research).
  Wystąpienie z referatem: „Rolnictwo a bioróżnorodność”.
 16. Contemporary Problems in Finance and Economy 2017.
  20 stycznia 2017 r. Warszawa; organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Koło Naukowe Finanse i Gospodarka.
  Przewodniczenie sesji plenarnej.
   

2016

 1. The Existing Conditions and Prospects for Agricultural and Industrial Development.x
  2 grudnia 2016 r., Warszawa, organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
 2. Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej.x
  1 grudnia 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, WNE, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej.
  Wystąpienie z referatem pt. „Zmiany produktywności podstawowych czynników produkcji w polskim rolnictwie.” (sesja plenarna).
 3. IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe.
  25 listopada 2016 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
 4. XI Konferencja Naukowa – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu.
  17-18 listopada 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Informatyki, WZIiM, SGGW w Warszawie.
 5. X Mazowiecki Kongres Obszarów Wiejskich.
  26-27 października 2016 r., Warszawa, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem pt.: „Wspólna Polityka Rolna – wczoraj, dziś i jutro”. (fot.1 i 2)
 6. Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE.
  20 października 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE, SGGW w Warszawie.
  Współprzewodniczenie sesji plenarnej.
 7. 53rd SIDEA Annual Conference – The future of agriculture between globalization and local market.
  22-24 września 2016 r., Bolzano, Włochy, organizator: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria).
 8. Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu.
  7-9 września 2016 r., Biała Podlaska, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (przy współpracy z: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWS w Białej Podlaskiej i Instutut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach),
  Wystąpienie z referatem pt. „Publiczne i prywatne finansowanie badań w rolnictwie – współpraca czy konkurencja” (sesja plenarna).
 9. Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 2015-2020.
  23-24 czerwca 2016 r., Szczecin, organizatorzy: Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  Wystąpienie z referatem pt. „Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków PROW 2007-2013 w Osi Środowiskowej”, (sesja plenarna).
 10. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.
  20-21 czerwca 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki, WZIiM SGGW w Warszawie.
 11. Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  16-17 czerwca 2016 r., Warszawa-Rogów, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. „Potencjał, struktura i dynamika produkcji rolniczej na Ukrainie i w Polsce”, (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi – Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu).
  Prowadzenie sesji tematycznej D1.
 12. Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców.
  7 czerwca 2016 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Prowadzenie sesji B.
 13. VI WARSZAWSKIE DNI LOGISTYKI, „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w obsłudze FMCG”.
  12-13 maja 2016 r., Warszawa, organizatorzy: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Prowadzenie sesji plenarnej.
 14. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
  9 maja 2016 r., Warszawa-Kociszew, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. „Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy”, (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi – Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu).
 15. 17th Annual International Scientific Conference „ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2016”
  21-22 kwietnia 2016 r., Jełgava, Łotwa, organizator: Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture,
  Wystąpienie z referatem pt. „Bio-economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy”, (sesja plenarna).

2015

 1. Rolnictwo, obszary wiejskie, gospodarka żywnościowa.
  17 grudnia 2015 r., Warszawa, organizatorzy: Faculty of Agrar Economy, Azerbaijan State Agricultural University,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej.
 2. Ceny w sektorze rolno-żywnościowym i w jego otoczeniu.
  3 grudnia 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej nt. Bioekonomia – kierunki rozwoju,
  Wystąpienie z referatem pt. „Znaczenie i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce” (sesja plenarna).
 3. VIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe.
  19-20 grudnia 2015 r., Jachranka, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
 4. Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju.
  Data: 20 października 2015 r., WNE SGGW Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa,  WNE SGGW.
 5. Opening and Clustering Bioeconomy Sectors.
  15 października 2015  r., Jelgava, Łotwa, organizatorzy: The Ministry of Agriculture of Latvia, Latvia University of Agriculture, Nordic Council of Ministers.
  Wystąpienie: „Bioeconomy – Education Path on Faculty of Economic Sciences in Warsaw University of Life Sciences” (Parallel work group 3: Integrated research and development process in bioeconomy).
 6. 52nd SIDEA Annual Conference – The Value of Food.
  17-19 września 2015 r., Rome-Vitrebo, Włochy, organizator: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria) & FAO.
 7. XXII  Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich.
  8-10 września 2015 r., Kołobrzeg, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
 8. Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
  18-19 czerwca 2015 r., Warszawa – Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, WNE SGGW.
 9. Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców.
  19 maja 2015 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji tematycznej.
 10. Logistyka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw . V Warszawskie Dni Logistyki.
  7-8 maja 2015 r., Warszawa, organizator: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej III.
 11. Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu. – cykl: Logistyka w Agrobiznesie.
  17 kwietnia 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW w Warszawie.
 12. Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. II KONGRES
  16-17 marca 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej w dniu 17.03.2015 r.

2014

 1. Współczesna ekonomia wsi i rolnictwa a dziedzictwo Władysława Grabskiego.
  4 grudnia 2014 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej nt. Bioekonomia a Biogospodarka,
  Wystąpienie z referatem pt. „Bioekonomia – koncepcja kształcenia na WNE SGGW” (sesja plenarna).
 2. Kształtowanie ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”.
  4 grudnia 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący seminarium.
  Wystąpienie z referatem pt. „Program doskonalenia kształcenia na WNE SGGW”.
 3. 1. Bioökonomie Kongress
  29-30 października 2014 r., Stuttgart, organizator: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württermberg, BIOPRO Baden-Württermberg GmbH, Universität Hohenheim.
 4. Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce innych państwach Unii Europejskiej.
  23-24 października 2014 r., Warszawa, organizator: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,
  Przewodniczący sesji tematycznej: Ekonomika produkcji rolnej w gospodarstwach rodzinnych.
 5. Aktualne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych.
  21 paździenika 2014 r., organizator: KERiMSG i Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
 6. Business Powered by Analytics. SAS Forum Polska 2014,
  13 października 2014, Warszawa, organizator SAS Polska.
 7. XXI Kongres SERiA pt. Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego i obszarów wiejskich.
  16-18 września 2014 r., Lublin, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
  Wystąpienie z referatem pt. „Czynniki wpływające na zakres i poziom stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w gospodarstwach rolnych”, (sekcja 4: Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw w sybsystemie żywnościowym).
 8. Bezpieczeństwo żywności. Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie.
  11-12 września 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej Kongresu 12.09.2014 r.
 9. Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej.
  26-27 czerwca 2014 r., Warszawa-Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
 10. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.
  23-24 czerwca 2014 r., Warszawa, organizator: Zakład Inżynierii Finansowej, Katedra Ekonometrii i Statystyki. WZIiM SGGW w Warszawie.
 11. Współczesna ekonomia.
  16-17 czerwca 2014 r., Międzyzdroje, organizator: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński; Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  Przewodniczący sesji plenarnej III.
  Wystąpienie z referatem pt. „Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych”, (sesja V).
 12. Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu.
  12-13 czerwiec 2014 r., Łódź, organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
 13. Logistyka kluczowym filarem gospodarki. IV Warszawskie Dni Logistyki.
  29-30 maj 2014 r., Warszawa, organizator: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej.
 14. Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie.
  22 maja 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
 15. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej.
  11 kwietnia 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy.
 16. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie. II Konferencja naukowa.
  9 kwietnia 2014 r., Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.