Strona główna

Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Instytut Ekonomii i Finansów
pok. 115B, bud 7.
Profil w Bazie Wiedzy SGGW
e-mail: ludwik_wicki@sggw.edu.pl
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7602-8902