Dydaktyka

2022/2023

Zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich:
 1. Seminarium magisterskie, Logistyka 2 rok, studia niestacjonarne, cykl 2022-2024.
 2. Ekonomika produkcji, Biotechnologia 1 rok studia stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia:
 1. Technologie informacyjne, Finanse i Rachunkowość, 1 rok, niestacjonarne.
 2. Logistyka zaopatrzenia, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 3. Logistyka zaopatrzenia, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 4. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 5. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, Rolnictwo, 3 rok niestacjonarne.
 6. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomia, 2 rok, niestacjonarne.
 7. International Agricultural Markets, Organic Agriculture and Food Production [EN], 3 rok, stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
 1. Opakowania i kody kreskowe. Studium Podyplomowe Logistyka.

2022/2023

Zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich:
 1. Seminarium magisterskie, Logistyka 2 rok, studia niestacjonarne, cykl 2021-2023.
 2. Ekonomika produkcji, Biotechnologia 1 rok studia stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia:
 1. Logistyka zaopatrzenia, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 2. Logistyka zaopatrzenia, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 3. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 4. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, Rolnictwo, 3 rok niestacjonarne.
 5. International Agricultural Markets, Organic Agriculture and Food Production [EN], 3 rok, stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
 1. Kody kreskowe i systemy informatyczne w logistyce. Studium Podyplomowe Logistyka.

2016/2017

Zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich:
 1. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, cykl 2016-2018.
 2. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia niestacjonarne, cykl 2016-2018.
 3. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, cykl 2015-2017.
 4. Ekonomika produkcji dla kierunku Biotechnologia, studia stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia:
 1. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 2. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 3. Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 4. Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 5. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, Rolnictwo, 3 rok niestacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
 1. Opakowania. Studium Podyplomowe Logistyka.
 2. Kody kreskowe i systemy informatyczne w logistyce. Studium Podyplomowe Logistyka.
 3. Sterowanie zapasami w łańcuchu dostaw – gra symulacyjna. Studium Podyplomowe Logistyka.

2015/2016

Zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich:
 1. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, cykl 2015-2017.
 2. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia niestacjonarne, cykl 2014-2016.
 3. Seminarium magisterskie dla kierunku Logistyka, studia stacjonarne, cykl 2014-2016.
 4. Ekonomika produkcji dla kierunku Biotechnologia, studia stacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia:
 1. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 2. Zarządzanie produkcją i usługami, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 3. Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Logistyka 2 rok niestacjonarne.
 4. Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Logistyka 2 rok stacjonarne.
 5. Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej, Rolnictwo, 3 rok niestacjonarne.
Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:
 1. Opakowania. Studium Podyplomowe Logistyka.
 2. Kody kreskowe i systemy informatyczne w logistyce. Studium Podyplomowe Logistyka.
 3. Sterowanie zapasami w łańcuchu dostaw – gra symulacyjna. Studium Podyplomowe Logistyka.