Strona główna

Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych
pok. 115, bud 7.
e-mail: ludwik_wicki@sggw.pl
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7602-8902