Konferencje

Uczestnictwo w konferencjach

2017

 1. Miejsce wolnego rynku w gospodarce rolno-żywnoścuiowej.x
  7 grudnia 2017 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej.
  Wystąpienie z referatem: Znaczenie postępu technicznego we wzroście produkcji w rolnictwie, sesja 3: Rynki czynników produkcji w gospodarce żywnościowej.
   
 2. The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges.x
  23-24th November, 2017, Kowno, Organizator: Aleksandras Stulingskis University, Lithuana
  Wystąpienie z referatem pt. "Development of biofuels production from agricultural raw materials", Sekcja 1: Biosystems Engineering and Enironment Integrity.
   
 3. 3rd International Scientific Conference – Trends in Regional Development in the EU Countries 2017. ID
  27 października 2017 r., Warszawa-Jelgava, organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie i Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture.
  Bez referatu.
   
 4. III konferencja Naukowa – Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. ID
  19 października 2017 r., Warszawa-Kociszew, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. "Zmiany produkcji biopaliw z surowców rolniczych na świecie", (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi).
   
 5. IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności.
  12 listopada 2017 r., Warszawa, organizatorzy: IFS – SGGW – CSCMP – BPJ
  Bez wystąpienia.
   
 6. 54th SIDEA Conference, XXV SIEA Conference – First Joint Conferemnce – Cooperative strategies and value creation in sustanaible food supply chain. id
  13-16 September 2017, Bisceglie-Trani, IT, organizatorzy: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria), SIEA (Societa Italiana di Economia Agro-Alimentare), Universita Di Fogia.
  Wystąpienie z referatem w sesji "Circular Economy" pt. "Competition for land between food and energy production".
   
 7. XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
  5-7 września 2017 r., Bydgoszcz, organizatorzy: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  Wystąpienie z referatem w sekcji 1 "Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich", pt. "Postęp odmianowy w zakresie plonowania dla wybranych gatunków zbóż".
   
 8. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  8-9 czerwca 2017 r., Warszawa-Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
   
 9. 3rd International Conference on Marketing Management.
  5-6 czerwca 2017 r., Warszawa, organizator: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
   
 10. Media o wsi. Media na wsi.
  2 czerwca 2017 r., Warszawa, Organizator: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, WNE SGGW w Warszawie – Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta – Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie.
  Przewodniczenie sesji plenarnej.
   
 11. Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej.
  24-26 maja 2017 r., Kraków-Wisła, organizator: Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  Bez wystąpienia.
   
 12. Warszawskie Dni Logistyki.
  18-19 maja 2017 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych w Warszawie i Koło Naukowe Logistyki.
  Bez wystąpienia.
   
 13. 18th Annual International Scientific Conference – Economic Science for Rural Development.x
  26-27 kwietnia 2017 r., Jelgava, Łotwa, organizator: Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture,
  Wystąpienie z referatem pt. "Food and Bioenergy – Evidence from Poland", (sesja plenarna III).

   
 14. Problemy rozwoju turystyki w Polsce i na Litwie.
  19-21 kwietnia 2017 r., Biała Waka, Litwa; organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie – Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace.
  Bez wystąpienia.
   
 15. Różnorodność biologiczna w rolnictwie.
  6-7 kwietnia 2017 r., Ustka, organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk – Norweski Instytut Badań nad Bioekonomią (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)
  Wystąpienie z referatem: Rolnictwo a bioróżnorodność.
   
 16. Contemporary Problems in Finance and Economy 2017.
  20 stycznia 2017 r. Warszawa; organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Koło Naukowe Finanse i Gospodarka.
  Przewodniczenie sesji plenarnej.

   

2016

 1. The Existing Conditions and Prospects for Agricultural and Industrial Development.x
  2 grudnia 2016 r., Warszawa, organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
   
 2. Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej.x
  1 grudnia 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, WNE, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej.
  Wystąpienie z referatem pt. "Zmiany produktywności podstawowych czynników produkcji w polskim rolnictwie." (sesja plenarna).
   
 3. IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe.
  25 listopada 2016 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Bez wystąpienia.
   
 4. XI Konferencja Naukowa – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu.
  17-18 listopada 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Informatyki, WZIiM, SGGW w Warszawie.
   
 5. X Mazowiecki Kongres Obszarów Wiejskich.
  26-27 października 2016 r., Warszawa, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
  Wystąpienie z referatem pt.: "Wspólna Polityka Rolna – wczoraj, dziś i jutro". (fot.1 i 2)
   
 6. Wyzwania na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE.
  20 października 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, WNE, SGGW w Warszawie.
  Współprzewodniczenie sesji plenarnej.
   
 7. 53rd SIDEA Annual Conference – The future of agriculture between globalization and local market.
  22-24 września 2016 r., Bolzano, Włochy, organizator: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria).
   
 8. Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu.
  7-9 września 2016 r., Biała Podlaska, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (przy współpracy z: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWS w Białej Podlaskiej i Instutut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach),
  Wystąpienie z referatem pt. "Publiczne i prywatne finansowanie badań w rolnictwie – współpraca czy konkurencja" (sesja plenarna).
   
 9. Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 2015-2020.
  23-24 czerwca 2016 r., Szczecin, organizatorzy: Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  Wystąpienie z referatem pt. "Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków PROW 2007-2013 w Osi Środowiskowej", (sesja plenarna).
   
 10. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.
  20-21 czerwca 2016 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki, WZIiM SGGW w Warszawie.
   
 11. Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
  16-17 czerwca 2016 r., Warszawa-Rogów, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. "Potencjał, struktura i dynamika produkcji rolniczej na Ukrainie i w Polsce", (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi – Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu).
  Prowadzenie sesji tematycznej D1.
   
 12. Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców.
  7 czerwca 2016 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Prowadzenie sesji B.
   
 13. VI WARSZAWSKIE DNI LOGISTYKI, „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w obsłudze FMCG".
  12-13 maja 2016 r., Warszawa, organizatorzy: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Prowadzenie sesji plenarnej.
   
 14. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
  9 maja 2016 r., Warszawa-Kociszew, organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Wystąpienie z referatem pt. "Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy", (sesja tematyczna, wspólnie z Mikołajem Orlikowskim/Mykola Orylovskyi – Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu).
   
 15. 17th Annual International Scientific Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2016"
  21-22 kwietnia 2016 r., Jełgava, Łotwa, organizator: Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture,
  Wystąpienie z referatem pt. "Bio-economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy", (sesja plenarna).

2015

 • Rolnictwo, obszary wiejskie, gospodarka żywnościowa.
  17 grudnia 2015 r., Warszawa, organizatorzy: Faculty of Agrar Economy, Azerbaijan State Agricultural University,  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej.
   
 • Ceny w sektorze rolno-żywnościowym i w jego otoczeniu.
  3 grudnia 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej nt. Bioekonomia – kierunki rozwoju,
  Wystąpienie z referatem pt. "Znaczenie i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce" (sesja plenarna).
   
 • VIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe.
  19-20 grudnia 2015 r., Jachranka, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
   
 • Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju.
  Data: 20 października 2015 r., WNE SGGW Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa,  WNE SGGW.
   
 • Opening and Clustering Bioeconomy Sectors.
  15 października 2015  r., Jelgava, Łotwa, organizatorzy: The Ministry of Agriculture of Latvia, Latvia University of Agriculture, Nordic Council of Ministers.
  Wystąpienie: Bioeconomy – Education Path on Faculty of Economic Sciences in Warsaw University of Life Sciences (Parallel work group 3: Integrated research and development process in bioeconomy).
   
 • 52nd SIDEA Annual Conference – The Value of Food.
  17-19 września 2015 r., Rome-Vitrebo, Włochy, organizator: SIDEA (Societa Italiana Di Economia Agraria) & FAO.
   
 • XXII  Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich.
  8-10 września 2015 r., Kołobrzeg, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
   
 • Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
  18-19 czerwca 2015 r., Warszawa – Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, WNE SGGW.
   
 • Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców.
  19 maja 2015 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji tematycznej.
   
 • Logistyka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw . V Warszawskie Dni Logistyki.
  7-8 maja 2015 r., Warszawa, organizator: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej III.
   
 • Ekonomika i organizacja logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu. – cykl: Logistyka w Agrobiznesie.
  17 kwietnia 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW w Warszawie.
   
 • Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. II KONGRES
  16-17 marca 2015 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej w dniu 17.03.2015 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2014

 • Współczesna ekonomia wsi i rolnictwa a dziedzictwo Władysława Grabskiego.
  4 grudnia 2014 r., Warszawa, organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący sesji plenarnej nt. Bioekonomia a Biogospodarka,
  Wystąpienie z referatem pt. "Bioekonomia – koncepcja kształcenia na WNE SGGW" (sesja plenarna).
   
 • Kształtowanie ścieżki kwalifikacji zawodowej "Młodszy menadżer jakości".
  4 grudnia 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie,
  Przewodniczący seminarium.
  Wystąpienie z referatem pt. "Program doskonalenia kształcenia ma WNE SGGW.
   
 • 1. Bioökonomie Kongress
  29-30 października 2014 r., Stuttgart, organizator: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württermberg, BIOPRO Baden-Württermberg GmbH, Universität Hohenheim.
   
 • Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce innych państwach Unii Europejskiej.
  23-24 października 2014 r., Warszawa, organizator: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,
  Przewodniczący sesji tematycznej: Ekonomika produkcji rolnej w gospodarstwach rodzinnych.
   
 • Aktualne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych.
  21 paździenika 2014 r., organizator: KERiMSG i Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
   
 • Business Powered by Analytics. SAS Forum Polska 2014,
  13 października 2014, Warszawa, organizator SAS Polska.
   
 • XXI Kongres SERiA pt. Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego i obszarów wiejskich.
  16-18 września 2014 r., Lublin, organizator: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
  Wystąpienie z referatem pt. "Czynniki wpływające na zakres i poziom stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w gospodarstwach rolnych ", (sekcja 4: Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw w sybsystemie żywnościowym).
   
 • Bezpieczeństwo żywności. Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie.
  11-12 września 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej Kongresu 12.09.2014 r.
   
 • Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej.
  26-27 czerwca 2014 r., Warszawa-Rogów, organizator: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
   
 • Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.
  23-24 czerwca 2014 r., Warszawa, organizator: Zakład Inżynierii Finansowej, Katedra Ekonometrii i Statystyki. WZIiM SGGW w Warszawie.
   
 • Współczesna ekonomia.
  16-17 czerwca 2014 r., Międzyzdroje, organizator: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński; Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
  Przewodniczący sesji plenarnej III.
  Wystąpienie z referatem pt. "Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych", (sesja V).
   
 • Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu..
  12-13 czerwiec 2014 r., Łódź, organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
   
 • Logistyka kluczowym filarem gospodarki. IV Warszawskie Dni Logistyki..
  29-30 maj 2014 r., Warszawa, organizator: Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
  Przewodniczący sesji plenarnej.
   
 • Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie.
  22 maja 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie.
   
 • Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej.
  11 kwietnia 2014 r., Warszawa, organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy.
   
 • Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie.
  II Konferencja naukowa, 9 kwietnia 2014 r., Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.